TATA KERJA
LEMBAGA WAKAF DAN PERTANAHAN NAHDLATUL ULAMA
MASA BHAKTI 2015 – 2020

Bismillahirrahmanirrahim

 B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Ketentuan Umum

 

Dalam rangka menjabarkan keseluruhan hasil Rakernas I, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Bhakti 2015 – 2020, Pengurus Pusat Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama memandang perlu menyusun kerangka acuan untuk menjadi pedoman dan rujukan bagi pelaksanaan program kerja secara terencana, terarah dan berkualitas. Untuk itu disusunlah Tata Kerja organisasi yang mengatur secara sistemik dan kelembagaan hubungan kerja struktural, fungsional maupun koordinasi dalam kepengurusan LWPNU.
Tata kerja disusun dalam upaya menyerasikan pola kerja dan hubungan struktural yang memungkinkan pengelolaan organisasi secara terbuka, sistematik dan professional. Keseluruhan Tata Kerja ini akan berjalan dengan baik, jika setiap pengurus dapat memahami dan konsisten mentaati segala tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diembannya.

 

Ditetapkan di        : Jakarta
Pada                :  01 Januari 2016

 

Download File